Pracownia projektowa

       

        1.  KONCEPCJA

Spotkania oraz rozmowy z inwestorami, jak również szefami kuchni są punktem wyjścia do zapoznania się z wizją powstającego miejsca. Ważnymi informacjami są zarówno klimat lokalu, jak i rodzaj serwowanej kuchni, jak również klient, do którego miejsce jest kierowane.  W uzupełnieniu o możliwości techniczne oraz możliwy czas wykonania prac wspólnie z klientami przygotowujemy szczegółową koncepcję.

 

        2.  PROJEKT

Przygotowanie projektu oparte jest o wcześniej ustalone założenia. Przygotowujemy projekty programowo-przestrzenne z zaznaczeniem układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z sugerowanym wyposażaniem. Ważne dla nas jest jak najbardziej ergonomiczne rozplanowanie całego zaplecza w niezbędne pomieszczenia oraz urządzenia. Wydzielenie niezbędnych sekcji pracy pracowników oraz najlepiej dostosowane ciągi stają się jednocześnie planowaniem ich późniejszej funkcjonalności oraz wygody pracy.
Efektem przyjętych założeń i koncepcji staje się ostateczny projekt technologiczny.


Części składowe projektu :
- rysunek układu funkcjonalnego pomieszczeń (wraz z wyposażeniem);
- specyfikacja urządzeń wraz z ich danymi dotyczącymi m.in. zasilania w wodę, prąd i gaz;
- szczegółowy opis technologiczny projektu przedstawiający założenia programu, który stanowi wytyczne dla poszczególnych branż projektowych.

 

        3.  WIZUALIZACJA

Projekt przekazywany jest inwestorowi oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno – sanitarnych. Zaopiniowanie projektu niezbędne jest do odbioru lokalu przez Sanepid.

Przygotowane przez nas wizualizacje dają możliwość realnego spojrzenia na projekt, który staje się rzeczywisty. Wcześniejsze plany oraz rysunki zaczynają przybierać realny wygląd.

Na tym etapie rozpoczynamy kompletowanie sprzętu, urządzeń oraz ich montaż. Rozpoczynamy rozmowy dotyczące wystroju wnętrz oraz wyposażenia kuchni w drobny sprzęt, taki jak garnki, patelnie oraz inne akcesoria.